ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงน้อยลงในกลุ่มผู้ป่วย


วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่เพียงแต่ทำงานเมื่อมาถึงไข้หวัดใหญ่ การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักมีความเสี่ยงน้อยกว่าในการตายและความทุกข์ทรมานจากลิ่มเลือดหรือเลือดออกในสมองหากได้รับการฉีดวัคซีน และนี่คือความจริงที่ว่าพวกเขามีอายุมากกว่ามีโรคเรื้อรังมากขึ้นและกินยามากขึ้นจากนั้นผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

การศึกษาครอบคลุมผู้ป่วยหนักที่รอดชีวิตกว่า 90,000 คนที่มีอายุ 65 ปีในเดนมาร์กในช่วงสิบเอ็ดปี มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้ารับการรักษาโดยตรงเนื่องจากไข้หวัดใหญ่ อย่างไรก็ตามโดยไม่คำนึงถึงสาเหตุของการเข้ารับการรักษาสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นชื่อรวมสำหรับเลือดออกและเลือดอุดตันในสมองต่ำกว่าร้อยละ 16 กลุ่มนี้มีความเสี่ยงลดลงร้อยละแปดที่จะตายในปีแรกหลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกปีมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลของเดนมาร์ก 30,000 คนและเรารู้ว่าในปีแรกมีความสำคัญประมาณสามในสี่อยู่รอดจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและออกจากโรงพยาบาล หนึ่งในห้าของผู้เสียชีวิตในปีแรกในขณะที่คนอื่น ๆ หลายคนประสบภาวะแทรกซ้อนการศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่ามีผู้เสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงน้อยลงในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่