พิพิธบางลำพู


พิพิธบางลำพู เดิมเป็นอาคารโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เก่าแก่และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ต่อมากรมธนารักษ์ได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์กรมธนารักษ์และจัดแสดงประวัติความเป็นมาและวิถีชุมชนบางลำพู ภายในแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เอกบรมองค์ราชินี นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล 82 พรรษา ในรูปแบบนิทรรศการหมุนเวียน

ส่วนที่ 2 ป้อมเขตขัณฑ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ บอกเล่าเรื่องราวความเป็นเมืองแรกเริ่มสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทั้งความสำคัญของการขุดคลองรอบกรุงเขตพระราชฐาน ที่มาของการสร้างกำแพงพระนคร ความเป็นมาของป้อมปราการทั้ง 14 ป้อม ส่วนที่ 3 นิทรรศการกรมธนารักษ์ ถ่ายทอดบทบาทหน้าที่ของกรมธนารักษ์เพื่อสังคม กระบวนการก่อนจะเป็นเหรียญกษาปณ์ ตลอดจนวิธีการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าในปัจจุบัน ส่วนที่ 4 นิทรรศการชุมชนบางลำพู เรียนรู้ประวัติศาสตร์บางลำพูจากอดีตถึงปัจจุบัน ทั้งในยุคที่เฟื่องฟูที่สุดของพระนคร ของดีที่ซุกซ่อนในตรอกซอกซอยต่างๆ ซึ่งคนภายนอกไม่เคยรู้ ส่วนที่ 5 แรกมีสิ่งพิมพ์ในสยาม ประวัติความเป็นมาของการพิมพ์หนังสือในประเทศไทย และส่วนที่ 6 ห้องสมุดชุมชนบางลำพู แหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับบางลำพูที่มากที่สุดในประเทศไทย ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวและลานกิจกรรมสำหรับ ประชาชนทั่วไปเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจได้แบบผ่อนคลาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand