ผลักดันราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โลก


ราคาหุ้นอาจจะกดดันหากปริมาณเงินทั่วโลกลดลงนายพรชัยประเสริฐธรรมผู้จัดการของประเทศไทยและหัวหน้าภาคใต้ของเอเซียหุ้นเครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าอุปทานเงินทั่วโลกจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นในตลาดโลกนายพรชัยกล่าวในการแถลงข่าวประจำปี ตั้งแต่ปี 2551 ถึงวันนี้มีการจัดหาเงินทุนทั่วโลก

ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ผลักดันราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โลกและราคาสินทรัพย์” เขากล่าว ดังนั้นถ้ามีการลดปริมาณเงินทั่วโลกจะมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาหุ้น เครดิตสวิสเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่เป็นสถาบันการต่างประเทศชั้นนำของประเทศซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนชั้นนำของไทยและ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปีพ. ศ. 2543 และเป็นผู้นำการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งแรกในประเทศไทยในปีพ. ศ. 2560 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา