การส่งออกของไทยฟื้นตัวขึ้น


การส่งออกของไทยฟื้นตัวขึ้นในเดือนตุลาคมจากการหดตัวของเดือนก่อนโดยมีมูลค่าถึง 21.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯและมีการเติบโตร้อยละ 8.7 มูลค่าส่งออกในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเกินเป้าหมายของรัฐบาลที่ร้อยละ 8 มูลค่าการนำเข้าในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 11.2% แตะที่ 22 พันล้านเหรียญ

ซึ่งส่งผลให้ขาดดุลการค้า 280 ล้านดอลลาร์ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 เป็น 208.9 พันล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้เกินดุลการค้า 2.559 ล้านดอลลาร์ การส่งออกของไทยในตลาดที่ครบกำหนดและมีการขยายตัวต่อเนื่อง การส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นอินเดียอาเซียน -5 และ CLMV เพิ่มขึ้น 18.7, 12, 24.4 และ 18.2 ตามลำดับ การส่งออกไปยังสหรัฐฯยังคงเป็นโมเมนตัมเชิงบวกในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ระดับ 7.2% สูงที่สุดในรอบ 6 เดือน