การดูดซับของคาร์บอนที่ใช้งานได้


โมเดลนี้สามารถนำไปสู่การรักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายโดยมีผลข้างเคียงน้อยลงโดยการห่อหุ้มยาเคมีบำบัดลงในคาร์บอนที่ใช้งานอยู่เพื่อที่จะสามารถนำมารับประทานได้ ในการศึกษานี้ผู้เขียนตรวจสอบการดูดซับของ 5-FU บนพื้นผิวทดสอบที่ทำขึ้นจากถ่านกัมมันต์เพียงอย่างเดียวและรุ่นที่มีการกระจายตัวของอะลูมิเนียมในโครงสร้างคาร์บอนกัมมันต์

พวกเขาอาศัยการจำลองแบบโมเลกุลเพื่อทำนายและแสดงการตั้งค่าการดูดซับและการเปลี่ยนแปลงพลังงานในสองสถานการณ์ การรวมอลูมิเนียมช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซับของคาร์บอนที่ใช้งานได้ เนื่องจากการเพิ่มโลหะจะเพิ่มปฏิสัมพันธ์ของยาด้วยอะตอมของวัสดุหุ้มห่อหุ้มในบริเวณที่มีโพลาไรซ์ ค่าไฟฟ้าที่มีอยู่ในพื้นที่บางส่วนของพื้นผิวของยาเสพติดมีปฏิสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายของอลูมิเนียมอะตอมบนพื้นผิวของวัสดุแคปซูล